Structură

Cuprins

 1. 1 Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor din România – UGSR, ce a avut loc  în sesiune extraordinară în data de 19 iulie 2014 în Bucureşti, a votat strategia confederaţiei pentru a contracara ultimele atacuri ale unor grupuri de interese asupra patrimoniului confederaţiei, prin înstrăinarea frauduloasă către un investitor privat, a clădirii de patrimoniu naţional aflată în Bdul. Regina Elisabeta nr. 45, sector 5 Bucureşti. Peste 100 de delegaţi prezenţi la Congres au votat cu unanimitate de voturi revocarea din funcţia de preşedinte a  confederaţiei şiexcluderea din organizaţie a lui Ştefan Călinescu şi a grupului său format din Dumitru Puiu Horea primvicepreşedinte, Dragoş Frumosu, secretar general şi a consilierilor Ioana Isbăşescu şi Cosmin Călinescu. (vezi aici Rezoluţia)Congresul a votat o Rezoluţie prin care împuterniceşte noua conducere aleasă să facă toate demersurile necesare pentru a depune în justiţie acţiuni civile şi penale împotriva celor care au acţionat împotriva intereselor organizaţiei şi pentru a anula toate actele semnate de fosta conducere fără acordul forurilor statutare. (vezi aici Rezoluţia)De asemenea, Congresul şi-a stabilit strategia pentru următorii patru ani şi cere actualei clase politice să modifice în regim de urgenţă legislaţia muncii, care este cea mai restrictivă din Uniunea Europeană,  pentru ca salariaţii să poată fi reprezentaţi şi apăraţi de organizaţiile sindicale. (vezi aici Rezoluţia)Pentru o perioadă de patru ani, a fost aleasă următoarea conducere:- Marin Iancu, Preşedinte- Cristinel  Godinac – primvicepresedinte- Leonard Păduret, vicepresedinte,- Marin Constantin, vicepresedinte- Adrian Itu, vicepreşedinte- Gheorghe Stoian, vicepresedinte,- Maria Paraschiv, vicepresedinte- Ilie Gorgan, vicepresedinte- Aurel Mihut, vicepresedinte- Ion Moraru, vicepresedinte- Emil Păscut, secretar general,- Adrian Valentin Moise, secretar general adjunct- Florea Lazăr, secretar executiv- Adrian Bujorică Nania, secretar executiv,- Gheorghe Curcă, secretar executiv- Dumitru Munteanu, secretar executivComisia de cenzori:Ion Argeseanu, presedinte, Cristina Cretu, membru, Ana Marcu, membru„UGSR reprezintă o forţă care nu va capitula în faţa rechinilor imobiliari, în faţa unor grupuri de interese care doresc să acapareze patrimoniul mişcării sindicale din România. Aşa cum UGSR are acum bărbăţia să-şi facă curăţenie în propria casă, prin excluderea celor care au călcat în picioare principiile sindicalismului, transformând organizaţia într-o anexă a unor privaţi, tot aşa va reuşi să coaguleze în continuare mişcarea sindicală din România.” – a declarat Marin Iancu, noul preşedinte al UGSR. (vezi aici Raportul) Departament Comunicare UGSR
 2. 2 Departamente
  1. 2.1 Departamentul Organizare
  2. 2.2 Departamentul Relații Internaţionale
  3. 2.3 Departamentul Comunicare, Presă - Imagine
  4. 2.4 Departamentul Economic
  5. 2.5 Departamentul Finanţe, Contabilitate, Personal
  6. 2.6 Departamentul Juridic
  7. 2.7 Departamentul Social
  8. 2.8 Departamentul Educatie, Proiecte, Cultură si Egalitate de şanse

Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor din România – UGSR, ce a avut loc  în sesiune extraordinară în data de 19 iulie 2014 în Bucureşti, a votat strategia confederaţiei pentru a contracara ultimele atacuri ale unor grupuri de interese asupra patrimoniului confederaţiei, prin înstrăinarea frauduloasă către un investitor privat, a clădirii de patrimoniu naţional aflată în Bdul. Regina Elisabeta nr. 45, sector 5 Bucureşti.

 Peste 100 de delegaţi prezenţi la Congres au votat cu unanimitate de voturi revocarea din funcţia de preşedinte a  confederaţiei şiexcluderea din organizaţie a lui Ştefan Călinescu şi a grupului său format din Dumitru Puiu Horea primvicepreşedinte, Dragoş Frumosu, secretar general şi a consilierilor Ioana Isbăşescu şi Cosmin Călinescu. (vezi aici Rezoluţia)

Congresul a votat o Rezoluţie prin care împuterniceşte noua conducere aleasă să facă toate demersurile necesare pentru a depune în justiţie acţiuni civile şi penale împotriva celor care au acţionat împotriva intereselor organizaţiei şi pentru a anula toate actele semnate de fosta conducere fără acordul forurilor statutare. (vezi aici Rezoluţia)

De asemenea, Congresul şi-a stabilit strategia pentru următorii patru ani şi cere actualei clase politice să modifice în regim de urgenţă legislaţia muncii, care este cea mai restrictivă din Uniunea Europeană,  pentru ca salariaţii să poată fi reprezentaţi şi apăraţi de organizaţiile sindicale. (vezi aici Rezoluţia)

Pentru o perioadă de patru ani, a fost aleasă următoarea conducere:

- Marin Iancu, Preşedinte

- Cristinel  Godinac – primvicepresedinte

- Leonard Păduret, vicepresedinte,

- Marin Constantin, vicepresedinte

- Adrian Itu, vicepreşedinte

- Gheorghe Stoian, vicepresedinte,

- Maria Paraschiv, vicepresedinte

- Ilie Gorgan, vicepresedinte

- Aurel Mihut, vicepresedinte

- Ion Moraru, vicepresedinte

- Emil Păscut, secretar general,

- Adrian Valentin Moise, secretar general adjunct

- Florea Lazăr, secretar executiv

- Adrian Bujorică Nania, secretar executiv,

- Gheorghe Curcă, secretar executiv

- Dumitru Munteanu, secretar executiv

Comisia de cenzori:

Ion Argeseanu, presedinte, Cristina Cretu, membru, Ana Marcu, membru
„UGSR reprezintă o forţă care nu va capitula în faţa rechinilor imobiliari, în faţa unor grupuri de interese care doresc să acapareze patrimoniul mişcării sindicale din România. Aşa cum UGSR are acum bărbăţia să-şi facă curăţenie în propria casă, prin excluderea celor care au călcat în picioare principiile sindicalismului, transformând organizaţia într-o anexă a unor privaţi, tot aşa va reuşi să coaguleze în continuare mişcarea sindicală din România.” – a declarat Marin Iancu, noul preşedinte al UGSR. (vezi aici Raportul)

 

Departament Comunicare UGSR


Departamente

Cuprins

 1. 1 Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor din România – UGSR, ce a avut loc  în sesiune extraordinară în data de 19 iulie 2014 în Bucureşti, a votat strategia confederaţiei pentru a contracara ultimele atacuri ale unor grupuri de interese asupra patrimoniului confederaţiei, prin înstrăinarea frauduloasă către un investitor privat, a clădirii de patrimoniu naţional aflată în Bdul. Regina Elisabeta nr. 45, sector 5 Bucureşti. Peste 100 de delegaţi prezenţi la Congres au votat cu unanimitate de voturi revocarea din funcţia de preşedinte a  confederaţiei şiexcluderea din organizaţie a lui Ştefan Călinescu şi a grupului său format din Dumitru Puiu Horea primvicepreşedinte, Dragoş Frumosu, secretar general şi a consilierilor Ioana Isbăşescu şi Cosmin Călinescu. (vezi aici Rezoluţia)Congresul a votat o Rezoluţie prin care împuterniceşte noua conducere aleasă să facă toate demersurile necesare pentru a depune în justiţie acţiuni civile şi penale împotriva celor care au acţionat împotriva intereselor organizaţiei şi pentru a anula toate actele semnate de fosta conducere fără acordul forurilor statutare. (vezi aici Rezoluţia)De asemenea, Congresul şi-a stabilit strategia pentru următorii patru ani şi cere actualei clase politice să modifice în regim de urgenţă legislaţia muncii, care este cea mai restrictivă din Uniunea Europeană,  pentru ca salariaţii să poată fi reprezentaţi şi apăraţi de organizaţiile sindicale. (vezi aici Rezoluţia)Pentru o perioadă de patru ani, a fost aleasă următoarea conducere:- Marin Iancu, Preşedinte- Cristinel  Godinac – primvicepresedinte- Leonard Păduret, vicepresedinte,- Marin Constantin, vicepresedinte- Adrian Itu, vicepreşedinte- Gheorghe Stoian, vicepresedinte,- Maria Paraschiv, vicepresedinte- Ilie Gorgan, vicepresedinte- Aurel Mihut, vicepresedinte- Ion Moraru, vicepresedinte- Emil Păscut, secretar general,- Adrian Valentin Moise, secretar general adjunct- Florea Lazăr, secretar executiv- Adrian Bujorică Nania, secretar executiv,- Gheorghe Curcă, secretar executiv- Dumitru Munteanu, secretar executivComisia de cenzori:Ion Argeseanu, presedinte, Cristina Cretu, membru, Ana Marcu, membru„UGSR reprezintă o forţă care nu va capitula în faţa rechinilor imobiliari, în faţa unor grupuri de interese care doresc să acapareze patrimoniul mişcării sindicale din România. Aşa cum UGSR are acum bărbăţia să-şi facă curăţenie în propria casă, prin excluderea celor care au călcat în picioare principiile sindicalismului, transformând organizaţia într-o anexă a unor privaţi, tot aşa va reuşi să coaguleze în continuare mişcarea sindicală din România.” – a declarat Marin Iancu, noul preşedinte al UGSR. (vezi aici Raportul) Departament Comunicare UGSR
 2. 2 Departamente
  1. 2.1 Departamentul Organizare
  2. 2.2 Departamentul Relații Internaţionale
  3. 2.3 Departamentul Comunicare, Presă - Imagine
  4. 2.4 Departamentul Economic
  5. 2.5 Departamentul Finanţe, Contabilitate, Personal
  6. 2.6 Departamentul Juridic
  7. 2.7 Departamentul Social
  8. 2.8 Departamentul Educatie, Proiecte, Cultură si Egalitate de şanse

Departamentul Organizare

 • Organizează şedinţele Congreselor/Consiliilor Nationale; Comitetelor Executive, Birourilor Executive;
 • Organizează şi coordonează activitatea structurilor judetene ale UGSR;
 • Coordonează activitatea reprezentanţilor UGSR în comisiile de dialog social judetene;
 • Întreţine şi dezvoltă relaţiile cu Consiliul Economic si Social;
 • Întreţine şi dezvoltă relaţiile cu Organizatiile patronale  la nivel national;
 • Întreţine şi dezvoltă relaţiile cu Confederatiile sindicale la nivel national ;
 • Stabileşte si întreţine relaţiile cu Secretariatul General al Guvernului;
 • Organizează acţiunile de protest,  mitinguri, marşuri, greve, etc.;
 • Organizează manifestările la care UGSR este gazdă: seminarii, colocvii, mese rotunde, alte întâlniri;
 • Asigură evidenţa organizaţiilor membre UGSR - federaţii, sindicate şi asociaţii ale pensionarilor ;
 • Asigură primirea şi înregistrarea documentelor de la terţi, precum şi distribuirea lor conform  deciziei Secretarului General;
 • Asigură primirea, transmiterea şi înregistrarea mesajelor pe fax sau email sau poştă;
 • Asigură multiplicarea materialelor;
 • Asigură legăturile telefonice prin centrala  UGSR;
 • Proiectează şi întretine baza de date a UGSR;
 • Proiectează circuitul informaţional în interiorul UGSR;
 • Asigură primirea şi transmiterea mesajelor prin email;
 • Asigură accesul pe internet şi ţine evidenţa intrărilor;
 • Face propuneri de dezvoltare a dotării cu echipamente de birotică;
 • Face propuneri de instruire a personalului;
 • Asigură întreţinerea echipamentelor IT,
 • Actualizează baza de date UGSR şi arhivează documentele.

Departamentul Relații Internaţionale

 • Întreţine şi dezvoltă relaţiile internationale ale UGSR;
 • Stabileşte şi întreţine relaţiile cu instituţiile Uniunii Europene;
 • Întreţine şi dezvoltă relaţiile cu Organizaţia Internatională a Muncii;
 • Stabileşte şi întreţine relaţiile cu instituţiile financiare şi cu organismele finanţatoare internaţionale – FMI, Banca Mondială, etc;
 • Stabileşte şi întreţine relaţiile cu Ministerele şi cu instituţiile cu atribuţii în domeniul afacerilor europene;
 • Primeşte si prelucrează documentele legate de relaţiile internaţionale;
 • Organizează întrunirile cu reprezentanţi străini şi asigură traducerea;
 • Întocmeşte notele convorbirilor cu reprezentanţi ai organizaţiilor străine;
 • Traduce materialele de interes general;
 • Identifică surse de finanţare şi participă la elaborarea de programe cu finanţare externă;
 • Îndeplineşte formalităţile necesare deplasărilor în străinatate, în numele UGSR.

Departamentul Comunicare, Presă - Imagine

 • Asigură administrarea site-ului UGSR
 • Asigură editarea publicaţiei UGSR, a postului de radio şi televiziune on line
 • Asigură elementele de prezentare (insignă, drapel, pliante, broşuri, etc.);
 • Organizează conferinţele de presă;
 • Redactează comunicatele UGSR;
 • Întocmeşte zilnic buletinul informativ al UGSR;
 • Întreţine relaţiile cu mass-media şi cu birourile de presă/informare/comunicare ale instituţiilor de stat, organizaţiilor sindicale, partide politice, etc.;
 • Actualizează baza de date UGSR si arhivează documentele.

Departamentul Economic

 • Promovează şi susţine măsuri de politică fiscală, monetară şi bugetară;
 • Promovează şi susţine politici salariale;
 • Întreţine şi dezvoltă relaţii cu instituţiile financiare internaţionale;
 • Identifică şi participă la elaborarea de programe de dezvoltare la nivel naţional sau regional;
 • Întocmeste rapoarte bianuale privind evoluţiile economice;
 • Analizează şi realizează studii în domeniul macro si microeconomic;
 • Analizează şi realizează studii în domeniul privatizării;
 • Participă la negocierea contractelor colective de muncă ;
 • Asigură asistenţa organizaţiilor membre UGSR în procesul de restructurare, reorganizare, privatizare a sectoarelor şi, respectiv, a unităţilor;
 • Asigură asistenţa organizaţiilor membre UGSR în negocierea contractelor colective de muncă;
 • Stabileşte şi întreţine relaţiile cu Ministerele si instituţiile implicate direct în procesul de privatizare;
 • Stabileşte şi întreţine relaţiile cu instituţiile financiar-bancare;
 • Actualizează baza de date UGSR si arhivează documentele.

Departamentul Finanţe, Contabilitate, Personal

 • Asigură evidenţa financiar-contabilă;
 • Întocmeşte rapoarte financiare periodice;
 • Urmăreşte încadrarea în prevederile Bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Asigură evidenţa personalului;
 • Asigură evidenţa patrimoniului UGSR;
 • Actualizează baza de date UGSR şi arhivează documente;

Departamentul Juridic

 • Studiază cadrul legislativ românesc, propune şi susţine modificări ale acestuia, în interesul membrilor şi  a organizaţiilor de sindicat;
 • Stabileşte şi întretine relaţiile cu partidele politice, Guvern, Parlamentul României, Ministerele si cu celelalte instituţii implicate direct în procesul legislativ;
 • Participă la negocierea contractelor colective de muncă;
 • Asigură asistenţa juridică în litigiile în care UGSR şi/sau organizaţiile membre sunt parte;
 • Asigură asistenţa juridică membrilor UGSR în conflictele de muncă;
 • Asigura asistenţa juridică a membrilor UGSR în negocierea contractelor colective de muncă;
 • Asigura asistenţa juridică în caz de privatizare;
 • Actualizează baza de date UGSR şi arhivează documentele.

Departamentul Social

 • Analizează şi realizează studii asupra politicii sociale;
 • Participă la elaborarea de proiecte de modificare a actelor normative din domeniu;
 • Întreţine şi dezvoltă relaţiile cu Casele de Asigurări de Sănătate;
 • Întreţine relaţiile cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în domeniul protectiei sociale şi asigurării accesului membrilor de sindicat la bazele de odihnă şi tratament ale UGSR;
 • Dezvoltă programe de protecţie şi educare a tinerilor, în colaborare cu organizaţiile de tineret;
 • Dezvoltă programe de protecţie şi educare a minorităţilor;
 • Studiază situaţia respectării drepturilor diverselor categorii de persoane şi propune soluţii;
 • Actualizează baza de date UGSR şi arhivează documentele.

Departamentul Educatie, Proiecte, Cultură si Egalitate de şanse

 • Întocmeşte şi urmăreşte punerea în aplicare a programelor educaţionale, întocmeşte şi aplică proiecte pe fonduri structurale ale Uniunii Europene;
 • Atrage noi parteneri pentru organizarea de programe educaţionale; 
 • Organizează şi coordonează activitatea Centrului European de Evaluare şi Formare Profesionala UGSR (în cazul în care acest centru va fi creat împreună cu UGSR);
 • Promovează şi susţine politica UGSR în domeniul pieţei muncii;
 • Întocmeşte rapoarte bianuale privind evoluţiile de pe piaţa muncii;
 • Întreţine şi dezvoltă relaţiile cu Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă şi CNFPA;
 • Promovează şi susţine programe şi politici privind egalitatea de gen şi de şanse;
 • Dezvoltă programe de protecţie şi educare a femeilor, în colaborare cu Organizaţia de Femei;
 • Contribuie la ridicarea nivelului cultural al membrilor UGSR prin organizarea, preluarea şi producerea unor acte culturale;
 • Actualizează baza de date UGSR si arhivează documentele.